Raspberry Pi ve Arduino ile Web Tabanlı Sulama

Sistemde sulamanın başlaması için kullanıcının belirlediği toprak nem oranı referans alınmaktadır. Ancak kullanıcıya eşik nem miktarı belirlemesinde yardımcı olmak için ortam sıcaklığı, nemi, ışığı gibi toprak nemini etkileyen çevre faktörleri de toprak nem oranı ile birlikte güncel olarak sunulmaktadır. Kullanıcı gerektiğinde otomatik sistemi devre dışı bırakıp herhangi bir şarta bağlı kalmadan istediği zaman sulama yapabilmektedir. Tüm bunlar platform bağımsız bir yapıda, uzaktan kontrol edilebilen bir sistem üzerinden yapılarak sistemin kontrolünde cihaz ve işletim sistemi bağımlılığını en aza indirmek amaçlanmıştır. Sensörler Arduino üzerinden okunarak seri port yardımıyla Raspberry Pi’ye iletilmektedir. Raspberry Pi ise üzerinde kurulu olan webserver sayesinde modem aracılığıyla kendisine bağlanan istemcilere bu sensör verilerini iletmektedir. Yine aynı şekilde istemci tarafından gelen herhangi bir komut ters yönlü olarak Arduino’ya kadar iletilmektedir(Örneğin kullanıcının telefonundan sulamanın başlayacağı minimum eşik değeri ayarlaması). Projede bir webserver kullanıldığından işletim sistemi fark etmeksizin modeme bağlanan herhangi bir cihazdan web tarayıcısı yardımıyla seri porta kolaylıkla bir mesaj gönderilip bu mesajın cevabı alınarak sistemin kontrolü kolaylıkla sağlanmaktadır. Modeme yapılan port yönlendirmesi ile sistemle aynı ağa bağlı olmadan da dünyanın herhangi bir yerinden sistem kontol edilebilmektedir. Her saat başı otomatik olarak bitkinin fotoğrafı çekilip, sensör verileri de veri tabanına kaydedilerek geçmişe yönelik analiz yapma imkanı da sunulmaktadır. Ayrıca sistemde bulunan PiCamera ile kullanıcı adı ve şifre ile oturum açıldıktan sonra, canlı video yayını bilgisayar veya mobil cihazdan izlenebilmektedir.

Ekipmanlar

Raspberry Pi

DHT11 Sıcaklık Sensörü

Arduino

LDR

Toprak Nem Sensörü

Su Motoru

Röle Kartı

PiCamera

Görseller