Joystick ve .Net ile Raylı Platform Kontrolü

Makine mühendisi arkadaşlar tarafından hazırlanmış olan yatay eksende hareket eden raylı sistem ve üzerindeki GoPro kameralı dönen platformun hareketi sağlanmıştır. Yatay eksen hareketi DC Motor ile sağlanırken GoPro'lu plaftorm servo motor ile hareket ettirilmektedir. Platformun rayların sonuna kadar gelip gelmediği rayların başında ve sonundaki microswitchler ile kontrol edilmektedir. Sistemin kontrolü için iki eksenli joystick, seri port üzerinden bilgisayarla haberleşen .Net arayüzü ve mobil arayüz olarak 3 farklı yöntem eklenmiştir. İki eksenli joystickte X ekseni DC motorun farklı hızlarla ile geri yönde hareketini sağlarken, Y ekseni servo dönüşlerini gerçekleştirmektedir. .Net ve mobil arayüzde DC Motor Pwm değerleri(0-255) ve servo açısı(-90/+90) anlık olarak değiştirilerek hareket sağlanmaktadır. Her iki arayüze de acil durma butonu eklenmiştir.

Ekipmanlar

Arduino Uno

ESP8266 Modülü

L298N Motor Sürücü

İki Eksenli Joystick

Microswitch

Servo Motor

DC Motor

Görseller