LCD Ekranlı Sulama Sistemi

Arduino ve 16x2 LCD kullanılarak yapılan projede kullanıcının yükünü hafiftelmeyi amaçlayan bir sistem düşünülmüştür. Arduino'ya bağlı olan sıcaklık-nem sensörleri ile ortam verileri güncel olarak LCD'ye yazılmaktadır. Kullanıcı, sulamanın başlayacağı eşik toprak nem yüzdesini LCD'deki butonlar ile sisteme girdikten sonra eğer toprak nem oranı eşik miktarın altındaysa sistem; nem oranını eşik değere eşitleyene kadar sulama yapmaya devam edecektir. Opsiyonel olarak kullanıcı bir sulama programı oluşturarak sisteme sulamanın kaç günde bir yapılacağı, hangi saatte başlayacağı ve kaç dakika süreceği bilgilerini de girebilmektedir. Kullanıcı dilerse LCD üzerinden istediği motoru çalıştırarak manuel bir sulama da yapabilmektedir.

Ekipmanlar

Arduino Uno

RTC Saat Modülü

Röle Kartı

DHT11 Sıcaklık Sensörü

Toprak Nem Sensörü

Su Motoru

Görseller